Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

27/11/2019 | 07:56 GMT+7

Đó là mục đích của Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức mới đây.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn lần này gồm Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X; chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách LĐLĐ cấp huyện và tương đương; các ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra (hoặc phụ trách công tác kiểm tra), cán bộ phụ trách kế toán trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Theo LĐLĐ tỉnh, đây là dịp để cán bộ công đoàn tiếp cận những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn; kỹ năng, phương pháp và cách tiếp cận, xử lý thông tin, xử lý tình huống trong thực tế tại cơ sở; từng bước thực hiện chuẩn hóa cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Với ý nghĩa đó, hội nghị đã kịp thời thông tin đến các cán bộ công đoàn những nội dung trọng tâm về quan điểm của Đảng đối với công tác công đoàn trong tình hình mới; công tác quản lý thu - chi tài chính của công đoàn các cấp; hoạt động của ủy ban kiểm tra, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức công đoàn; hoạt động của tuyên giáo - nữ công, định hướng công tác tuyên giáo năm 2020; hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua hai giỏi.

Ông Bùi Văn Trường, Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Bảy, cho rằng thông qua công tác tập huấn, cán bộ công đoàn được trang bị thêm các kiến thức về lý luận, kỹ năng và nghiệp vụ công đoàn. Nổi bật là những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở hàng năm theo hướng dẫn mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong đó đã phân định rõ tiêu chí phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và đối tượng tập hợp đoàn viên, người lao động.

Bởi theo hướng dẫn mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam thì việc đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở hàng năm phải công khai, lấy ý kiến đoàn viên trước khi ban chấp hành tự đánh giá, xếp loại và đề nghị công đoàn cấp trên công nhận kết quả. Tiêu chí đánh giá, xếp loại lần này đã gắn trách nhiệm công đoàn cơ sở với đoàn viên, người lao động. Qua đó, tạo cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng để tôn vinh những công đoàn cơ sở xuất sắc thời gian tới…

Ông Phan Văn Nhớ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh, nói hội nghị tập huấn đã làm rõ vai trò của ủy ban kiểm tra và những quy định trong công tác kiểm tra, giám sát tổ chức công đoàn. Từ đó, giúp cho ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra nắm vững các kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong tổ chức và cán bộ công đoàn các cấp về công tác kiểm tra, giám sát.

“Khi nắm chắc quy định thì sẽ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn cũng như kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong thực hiện tài chính công đoàn. Đồng thời giúp giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”, ông Nhớ nhấn mạnh.

Theo LĐLĐ tỉnh, để công tác kiểm tra, giám sát thực sự trở thành công cụ quan trọng trong quá trình điều hành, quản lý thì kết quả kiểm tra, giám sát phải được đánh giá khách quan, trung thực, đảm bảo quy định và tính hiệu quả, hiệu lực. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn...

Bên cạnh các nội dung trọng tâm trên, hội nghị còn dành nhiều thời gian triển khai, phổ biến đến cán bộ công đoàn những vấn đề cơ bản của công tác tuyên truyền, vận động công đoàn trong giai đoạn 2018-2023; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong bối cảnh mới; vấn đề đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Từ những chuyên đề đã được nghiên cứu, tiếp thu, LĐLĐ tỉnh yêu cầu ban chấp hành công đoàn các cấp tiếp tục triển khai, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên ở các công đoàn cơ sở trực thuộc để công tác tổ chức hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới.

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới