Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể

02/08/2019 | 09:43 GMT+7

Các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đang tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia.

Nhiều đoàn viên tỉnh nhà rất tích cực với hoạt động xã hội.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, những tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy đảng kiện toàn, củng cố ban chấp hành, ban thường vụ, lãnh đạo của MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 06 ngày 21/7/2016 của Tỉnh ủy.

Đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên

Cụ thể, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng củng cố, kiện toàn bộ máy Hội Cựu chiến binh tỉnh và huyện Châu Thành A. Nhất là duy trì sinh hoạt lệ hàng tháng theo quy định; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức giúp nâng cao chất lượng hoạt động. Thời gian này, hội cựu chiến binh các cấp kết nạp mới 66 hội viên, nâng tổng số lên 11.922 hội viên; tập hợp được 4.830/6.245 cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt, đạt tỷ lệ 77,32%.

Xác định công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh là giải pháp trọng tâm để góp phần thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên nên thời gian qua, Huyện đoàn Châu Thành A đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch củng cố cơ sở đoàn trong huyện. Huyện đoàn còn tăng cường phân công cán bộ bám cơ sở, thực hiện tốt các mô hình đăng ký đột phá và thường xuyên kiểm tra, uốn nắn.

Huyện đoàn cũng có kế hoạch khảo sát các cơ sở đoàn trên địa bàn để chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, đề ra chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt là thường xuyên tổ chức rà soát, củng cố chi đoàn ấp kể cả thay đổi, bổ sung kiện toàn ban chấp hành chi đoàn ấp. Đến nay, 100% chi đoàn ấp sinh hoạt lệ theo hướng dẫn với số lượng đoàn viên tham gia tương đối đủ.

Chị Hồ Nguyễn Phượng Anh Hương Thoa, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành A, cho biết qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các cơ sở đoàn thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động đoàn phù hợp với từng đối tượng theo hướng xây dựng chi đoàn chủ động công tác. Đơn cử như họp lệ đoàn được ấn định vào ngày 4 hàng tháng, nhưng do đặc thù của đơn vị có khu công nghiệp nên Xã đoàn Tân Phú Thạnh tổ chức vào buổi tối cho phù hợp với lực lượng thanh niên là công nhân.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Văn Huyến cho hay năm nay, từ trưởng ban đến cán bộ của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động đi dự sinh hoạt, họp với khối dân vận cơ sở. Theo đó, các chi đoàn và chi hội tổ chức sinh hoạt lệ đầy đủ và triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể, không còn chung chung như trước đây nữa. Tuy nhiên, cần có sự chia sẻ và quan tâm hỗ trợ, giúp các chi đoàn nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là việc tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Loại bỏ cá nhân không còn tha thiết với tổ chức

Trên cơ sở Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tiến hành rà soát số liệu đoàn viên, hội viên thực tế ở cơ sở năm 2019.

Qua rà soát đã đề nghị xóa tên, đưa ra khỏi tổ chức 44.400 đoàn viên, hội viên. Nguyên nhân do làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí, hội phí theo quy định.

Ông Lê Thanh Điều, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vị Thủy, cho biết sau khi thực hiện theo Kế hoạch rà soát, khảo sát tình hình hội viên và các mô hình năm 2019 của Tỉnh hội, trên địa bàn huyện hiện còn 11.743 hội viên, tức đã xóa tên, đưa ra khỏi tổ chức 9.186 hội viên. Nếu so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023 của Huyện hội đề ra là 96% hộ gia đình nông dân có hội viên thì con số giảm hơn 43% là rất lớn.

Do đó, Huyện hội đã có kế hoạch phát triển hội viên mới trên cơ sở phân kỳ số lượng thực hiện cụ thể hàng năm, đảm bảo đạt chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Trước hết, từ nay đến cuối năm, sẽ phát triển mới 500 hội viên theo kế hoạch đề ra. “Sau rà soát, dù Huyện hội mất đi hơn 9.000 hội viên nhưng tôi cho đây là cần thiết. Bởi thông qua việc xóa tên này sẽ góp phần trả lại con số thực tế, giúp quá trình hoạt động của các cơ sở hội hiệu quả, chất lượng hơn”, ông Điều khẳng định.

Tuy tổng số đoàn viên, hội viên của toàn tỉnh giảm tương đương 17% nhưng theo ông Trần Văn Huyến thì đây là điều không nên quá lo lắng. Thực tế là thời gian qua, không ít cán bộ đoàn thể ở cơ sở khổ tâm và thường hay than phiền rằng khả năng tập hợp, vận động đóng đoàn phí, hội phí rất khó. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do chất lượng đoàn viên, hội viên chưa nhiệt tình tham gia sinh hoạt, tâm huyết với tổ chức.

“Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra là đến năm 2020 có 80% hộ gia đình có đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội thì cấp ủy đảng phải tiếp tục tập trung chỉ đạo cho MTTQ và các đoàn thể cố gắng phát triển đoàn viên, hội viên mới đúng thực chất, có con người cụ thể, tránh tình trạng “hữu danh vô thực”. Như vậy mới góp phần giúp cho các phong trào, hoạt động ở cơ sở nhiều hơn”, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin, trong tổng số 44.400 đoàn viên, hội viên bị xóa tên, đưa ra khỏi tổ chức thì Tỉnh đoàn có 4.948 đoàn viên, Hội Nông dân tỉnh có 19.670, Hội Cựu chiến binh tỉnh có 215 hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh có 19.567 hội viên. Qua các phong trào, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát triển mới được 7.819 đoàn viên, hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 277.276 đoàn viên, hội viên; 154.829/194.651 hộ gia đình có đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội, chiếm 79,54%.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới