Tập trung nâng chất hoạt động đoàn thể

01/10/2019 | 09:45 GMT+7

Các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Phụng Hiệp đã và đang tập trung củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình gắn với việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên.

Huyện đoàn Phụng Hiệp quan tâm phối hợp với ngân hàng hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên, thanh niên phát triển các mô hình kinh tế.

Thời gian qua, Huyện ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện tăng cường quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” cũng như tinh thần Công văn số 684 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc “Rà soát số liệu đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Trên cơ sở đó, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã tiến hành rà soát số lượng đoàn viên, hội viên thực tế ở cơ sở năm 2019. Qua rà soát, toàn huyện có hơn 19.970 đoàn viên, hội viên không còn tham gia sinh hoạt và đề nghị xóa tên, giảm 27% so năm 2018. Đầu năm đến nay, thông qua các phong trào, cuộc vận động đã kết nạp 1.673 đoàn viên, hội viên mới, nâng tổng số lên 75.234 đoàn viên, hội viên trên toàn huyện.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giảm hơn 3.326 hội viên so tổng số 31.200 hội viên trước rà soát. Chị Trần Thị Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phương Phú, cho biết thời gian qua, hội có nhiều chính sách hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nhưng số lượng đoàn viên, hội viên sinh hoạt giảm khá nhiều.

“Phần lớn chị em sống dựa vào nông nghiệp, song do giá cả, thị trường nông sản bấp bênh nên đời sống kinh tế không ổn định, dẫn đến nhiều hội viên phải đi làm ăn xa và bỏ sinh hoạt. Chưa kể do các mô hình gắn kết sinh hoạt tập thể của hội viên chưa mang tính bền vững”, chị Trinh lý giải.

Tuy có nhiều nỗ lực nhưng thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn ở cơ sở trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Đó là lực lượng đoàn viên yếu so với địa bàn rộng; cán bộ cơ sở luôn biến động, chưa có nhiều đổi mới trong nội dung sinh hoạt, kéo theo công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên có lúc chưa đáp ứng yêu cầu… Tất cả điều đó đã và đang khiến cho buổi sinh hoạt chi đoàn nói chung thường thiếu hấp dẫn.

Anh Nguyễn Vũ Trường, Bí thư Xã đoàn Hòa An, chia sẻ: “Cán bộ đoàn thường xuyên thay đổi nên làm ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở cơ sở. Việc thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của HĐND tỉnh trong đó có việc ghép các chức danh đoàn thể ở ấp nên đa số bí thư chi đoàn ấp là người mới, do các đoàn thể khác kiêm nhiệm nên gặp không ít khó khăn trong công tác đoàn cũng như tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, thực hiện các phong trào do địa phương phát động”.

Anh Lý Quốc Triệu, Phó Bí thư Huyện đoàn Phụng Hiệp, cho rằng: “Khi thực hiện chủ trương của Tỉnh đoàn về rà soát, khảo sát tình hình đoàn viên còn sinh hoạt đoàn trên địa bàn đầu năm 2019, số lượng giảm khoảng 1.000 đoàn viên. Để nâng cao việc tập hợp và thu hút thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Huyện đoàn thực hiện chủ trương “1+1” của Trung ương Đoàn (1 đoàn viên, hội viên giới thiệu ít nhất 1 thanh niên vào tổ chức đoàn, hội). Nhờ vậy, đầu năm đến nay, toàn huyện đã phát triển hơn 1.500 đoàn viên và nâng tổng số đoàn viên của 30 cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn lên 3.000 đoàn viên”.

Huyện đoàn còn đẩy mạnh công tác đổi mới cách sinh hoạt chi đoàn gắn với tham quan mô hình làm kinh tế hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên, thanh niên xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Theo đó, sau 3 tháng thực hiện thí điểm ở Chi đoàn ấp Hòa Phụng C, xã Hòa An, tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%.

Đến nay, cách làm hiệu quả trên đã được triển khai, nhân rộng trên toàn huyện. Qua đó, giúp cho số lần sinh hoạt chi đoàn hàng tháng của Đoàn bộ huyện đạt tỷ lệ 90%, còn tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt đạt 70%; có hơn 15 lượt mô hình làm kinh tế giỏi trong đoàn viên, thanh niên được tham quan học tập kinh nghiệm trong mỗi lần sinh hoạt tại các xã, thị trấn. Toàn huyện hiện có 57 mô hình làm kinh tế giỏi của đoàn viên, thanh niên. Huyện đoàn còn phối hợp với ngân hàng hỗ trợ vốn vay hơn 300 triệu đồng, góp phần phát triển các mô hình kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Để lực lượng đoàn viên, hội viên gắn bó với tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, Huyện ủy yêu cầu thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện cần tiếp tục đổi mới trong đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên, hội; phát huy hiệu quả các mô hình của Đoàn trong tổ chức hoạt động, phát triển hội và xây dựng phong trào thực chất tại các cơ sở. Các đoàn thể của huyện phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như tạo điều kiện, giúp đỡ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế; thường xuyên tuyên truyền để đoàn viên, hội viên thấy được lợi ích khi tham gia sinh hoạt…

Ông Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy, khẳng định: “Công tác đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên vào tổ chức là yêu cầu quan trọng và thường xuyên của các đoàn thể huyện, nhưng chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Các cấp ủy đảng ở cơ sở cần xác định rõ đây là lực lượng nòng cốt thực hiện các phong trào xã hội ở địa phương nên cần tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, tham gia vào phong trào thi đua thực hiện công trình, phần việc thiết thực trên tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên, đảm bảo tính rộng khắp và bền vững”.

Bài, ảnh: T.TRÚC - G.NGUYỄN

Viết bình luận mới