Tích cực xây dựng nông thôn mới thêm đẹp qua bàn tay phụ nữ

18/10/2019 | 07:46 GMT+7

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của chương trình bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Hưởng ướng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

 Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội nhằm góp phần xây dựng NTM là thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó, Tỉnh hội đã triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ, nhóm phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu, giai đoạn 2017-2020; mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM, đô thị văn minh”, giai đoạn 2018-2021; thực hiện công trình đèn sáng tỏ, ngõ sạch đẹp.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị hội cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thành những nội dung phù hợp điều kiện của địa phương, đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo trong hội viên, phụ nữ. Nhất là các hoạt động hỗ trợ vốn, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Từ khi được công nhật đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tiếp tục nỗ lực nâng chất các tiêu chí đạt được nhằm xây dựng xã NTM nâng cao.

Trong đó, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí gắn với vai trò, nhiệm vụ của hội về môi trường, bảo hiểm y tế, xóa đói giảm nghèo trong hội viên.

Bà Trần Thị Kiều Trinh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Xuân, cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Cụ thể thông qua việc xây dựng con đường đẹp, chúng tôi đã thành lập các mô hình hạn chế sử dụng các loại vật dụng làm phát sinh rác thải sinh hoạt nói chung, rác thải nhựa nói riêng. Ngoài ra, còn tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững”.

Đầu năm 2019, xã Thạnh Xuân còn 31 hộ nghèo có hội viên phụ nữ. Từ đó, Hội LHPN xã tiến hành khảo sát để nắm bắt nhu cầu của từng trường hợp và đề ra giải pháp giúp đỡ phù hợp. Ngoài tranh thủ các nguồn hỗ trợ cây, con giống cho 16 hộ có nhu cầu chăn nuôi, trồng trọt, Hội đã thực hiện ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tăng nguồn vốn phát triển kinh tế cho 4 hộ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Mặt khác, đẩy mạnh vận động trao tặng nhà cho hội viên nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Bà Trần Thị Ngọc Điệp, Tổ trưởng Tổ phụ nữ tiết kiệm ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, cho rằng: “Tham gia xây dựng xã NTM nâng cao, ngoài vận động chị em thực hiện cảnh quan môi trường theo tiêu chí 3 sạch, chúng tôi thành lập tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế được 26 thành viên. Nhờ hình thức hùn vốn này mà 26 hội viên đều tham gia bảo hiểm hộ gia đình đầy đủ”.

Với những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, các hoạt động đã hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thông tin thời gian tới, các cấp hội sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và vai trò của hội viên, phụ nữ tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” để thực hiện tốt các tiêu chí NTM nâng cao…

MỸ AN

Viết bình luận mới