Tiếp tục bảo vệ, nâng cao đời sống hội viên, nông dân

09/04/2019 | 09:19 GMT+7

(HG) - Quý II, các cấp hội nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện 21 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là về quyền lợi, đời sống hội viên, nông dân.

Cụ thể sẽ tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Sẽ quan tâm phối hợp với các ngành chức năng xây dựng mỗi huyện, thị, thành 1 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; củng cố, nâng chất mô hình chuỗi giá trị; uốn nắn thực hiện mô hình chi hội thoát nghèo bền vững. Tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện công tác khảo sát, nâng chất hoạt động của cơ sở, chi, tổ hội, hội viên nông dân và các mô hình hoạt động của Hội...

3 tháng đầu năm, toàn hội củng cố, nâng chất hoạt động 77 câu lạc bộ “Nông dân học tập và làm theo gương Bác”, 76 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; ghi nhận 97.734 hộ đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” năm 2019, đạt 100% chỉ tiêu. Với kế hoạch giúp chi hội thoát nghèo bền vững giai đoạn 2018-2023, năm nay, các cấp hội đăng ký giúp 218 hộ thoát nghèo. Toàn tỉnh đã xây dựng 76 mô hình nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị; hiện tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ở tỉnh là 1,28/3 tỉ đồng…

T.THỨC

Viết bình luận mới