Xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh trong công nhân, lao động

20/02/2024 | 08:22 GMT+7

(HG) - Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2024 theo định hướng của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đó là tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh trong công nhân, lao động, nhất là trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo công đoàn năm 2024.

Mặt khác, thường xuyên rà soát thông tin, nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc về công nhân, công đoàn. Tuyên truyền hoạt động của các cấp công đoàn tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện đời sống, thu nhập, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động bị ảnh hưởng việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng; vận động đoàn viên, người lao động thi đua lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội ngành, địa phương và đất nước.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan trọng trong năm. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và các dự án luật liên quan đến tổ chức công đoàn, người lao động, về cải cách tổng thể chính sách tiền lương; tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích