Công tác thẩm tra, giám sát về pháp chế được thực hiện thường xuyên, chất lượng

20/12/2019 | 08:49 GMT+7

Năm 2019, hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nâng cao về chất lượng, có chiều sâu, được cử tri đồng tình, ủng hộ. Đánh giá về những kết quả này, ông Trương Thanh Bình (ảnh), Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho biết:

- Năm 2019, Ban Pháp chế bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động thẩm tra, giám sát của ban thực hiện đúng theo dự kiến, đảm bảo các quy định. Qua đó, có những ý kiến, kiến nghị đối với UBND tỉnh, các cấp, các ngành về những giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định tại địa phương.

Các thành viên của ban cũng phối hợp thực hiện khá tốt trong hoạt động, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm 2019.

Cụ thể về công tác giám sát được thực hiện như thế nào, thưa ông ?

- Năm 2019, thực hiện chương trình giám sát chuyên đề, ban tổ chức 1 đợt khảo sát 76 xã, phường, thị trấn (khảo sát bằng văn bản 72 đơn vị, khảo sát trực tiếp tại 4 đơn vị cấp xã - PV); 2 đợt giám sát với 18 cuộc trực tiếp các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn. Qua giám sát, chúng tôi đánh giá cao các đơn vị được giám sát thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban cũng có 14 kiến nghị đến đơn vị chịu sự giám sát, 16 kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Các kiến nghị của ban được tiếp thu, đến nay các đơn vị cũng giải quyết đảm bảo thời gian quy định.

Còn chất lượng công tác thẩm tra như thế nào, thưa ông ?

- Năm 2019, ban tổ chức 3 cuộc họp thẩm tra trước kỳ họp HĐND tỉnh và phát hành 24 báo cáo, giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng cụ thể hơn. Qua thẩm tra, các thành viên đóng góp nhiều ý kiến, phân tích, đánh giá sâu và yêu cầu hoàn chỉnh nội dung chi tiết các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh thông qua. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đề nghị và được cơ quan soạn thảo chấp thuận hoàn chỉnh một số nội dung để trình HĐND tỉnh.

Ngoài kết quả đáng ghi nhận thì hoạt động của ban thời gian qua còn tồn tại khó khăn, hạn chế gì, thưa ông ?

- Tôi cho rằng, hiện nay đa số các thành viên của ban hoạt động kiêm nhiệm nên việc tổ chức giám sát, thẩm tra gặp nhiều khó khăn; các thành viên của ban đôi khi phải giải quyết công việc chuyên môn và 1 ủy viên mới nên chưa chủ động tham gia các hoạt động, từ đó trí tuệ tập thể chưa phát huy tối đa.

Thưa ông, tới đây Ban Pháp chế HĐND tỉnh có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ?

- Nhằm tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020, Ban Pháp chế sẽ chủ trì tổ chức các đoàn giám sát theo chuyên đề, thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát theo vụ việc, giám sát tại kỳ họp, chất vấn các vấn đề bức xúc; phối hợp với Thường trực, các ban HĐND tỉnh, các đoàn giám sát theo yêu cầu đảm bảo đúng nội dung, thời gian, đạt hiệu quả cao.

Trong đó, dự kiến chúng tôi sẽ thông qua Thường trực HĐND tỉnh về nội dung giám sát chuyên đề hoạt động của tòa án nhân dân hai cấp và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Sẽ chủ động tham gia các cuộc họp, hội nghị đóng góp xây dựng pháp luật, nhất là các dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác trên lĩnh vực phụ trách. Chủ động cùng với Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.

Xin cảm ơn ông !

Đ.BẢO thực hiện

Viết bình luận mới