Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang: Hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu

27/01/2020 | 08:57 GMT+7

Năm 2019, chất lượng hoạt động Thường trực và các ban HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, đáp ứng được niềm mong mỏi và sự tín nhiệm của cử tri toàn tỉnh. Phóng viên Báo Hậu Giang đã ghi lại những hoạt động nổi bật ấy qua một số hình ảnh sau:

Phiên họp Thường trực hàng tháng đã đánh giá công tác điều hành hoạt động của Thường trực, rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và đề ra chương trình công tác từng tháng cụ thể, kịp thời.

Thường trực và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân. Đặc biệt là sâu sát, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của người dân. Trong ảnh: Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến thăm hỏi, trò chuyện với một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Năm 2019 là năm thứ ba HĐND tỉnh phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND cấp huyện, qua đó giúp cho chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện ngày càng được nâng lên. Trong ảnh: HĐND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua hoạt động HĐND cấp huyện năm 2019 và tổng kết, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018.

Trong năm, Thường trực và các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên.

Trong năm, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hậu Giang thực hiện 1 cuộc giám sát và 1 cuộc khảo sát chuyên đề. Trong ảnh: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tài chính để khảo sát công tác điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra. Trong năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện 2 đợt giám sát gồm: giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ và người đã chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương.

Đối với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng đã thực hiện tốt hoạt động giám sát và khảo sát. Trong ảnh: Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Thường trực Thành ủy, UBND và cơ quan chuyên môn của thành phố Vị Thanh về công tác đặt, đổi tên đường.

Văn phòng HĐND tỉnh năng động, tích cực, khoa học, hiệu quả trong tham mưu, phục vụ Thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Đặc biệt là phục vụ tốt tại các kỳ họp.

Điểm nổi bật của HĐND tỉnh trong năm 2019 là việc ban hành các nghị quyết, chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban tỉnh đúng luật, nội dung giám sát, khảo sát được lựa chọn phù hợp thực tiễn địa phương. Tổ chức giám sát của HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đạt chất lượng cao, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong điều hành phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong năm, Thường trực và các ban HĐND tỉnh thực hiện 7 cuộc giám sát và 4 cuộc khảo sát, qua đó đề xuất, kiến nghị các vấn đề hợp lý để giúp cho chính quyền triển khai thực hiện chủ trương, chính sách đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đạt kết quả cao; chủ động phối hợp tổ chức các kỳ họp bất thường để xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh giữa hai kỳ họp. Trong năm 2019, HĐND tỉnh tổ chức 4 kỳ họp, thông qua 67 nghị quyết quan trọng liên quan đến các chủ trương, kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện của tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 3 cấp luôn được quan tâm. Từng tổ đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chính xác, đúng thẩm quyền và kịp thời. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh chủ động tham mưu, đảm bảo kịp thời các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Thường trực, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kịp thời và hiệu quả…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới