Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

17/02/2020 | 08:54 GMT+7

Đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay, chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ không ngừng nâng cao; góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao cờ cho đơn vị thị xã Long Mỹ đạt hạng nhì trong thi đua hoạt động HĐND cấp huyện năm 2019.

Gần kết thúc nhiệm kỳ hoạt động, HĐND thị xã và các xã, phường trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo luật định, thể hiện được vai trò là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đề ra.

Bà Trần Diễm Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã, cho hay: “Thời gian qua, xác định thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy nâng chất hoạt động HĐND các cấp nên chúng tôi luôn chú trọng đổi mới nội dung thi đua hàng năm đối với Thường trực HĐND cấp xã và các tổ đại biểu HĐND thị xã”.

Cụ thể năm 2019, các tổ đại biểu HĐND thị xã đều có xây dựng chương trình hoạt động cả năm, nhất là đổi mới tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của tổ đại biểu. Đây cũng là năm đầu tiên Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị phường Bình Thạnh tổ chức cuộc giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10 HĐND phường Bình Thạnh.

Sau 2 lần tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị phường Bình Thạnh đã tiếp nhận 21 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó có 12 ý kiến trả lời trực tiếp, ghi nhận 9 ý kiến đề nghị các cơ quan thẩm quyền giải quyết. Qua giám sát, tổ đã tiến hành khảo sát thực tế và kết quả là các vấn đề này đã được giải quyết dứt điểm.

Nhà tình thương cho hộ nghèo khu vực Bình Hiếu, phường Vĩnh Tường, được bàn giao trong năm 2019.

Đáng ghi nhận là thông qua công tác giám sát trên đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ và các đại biểu đối với hoạt động giám sát theo luật định. Đồng thời, có thể đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của địa phương trong việc tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Hoàng Xem, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị phường Bình Thạnh, nói: “Nếu có nhiều tổ đại biểu thực hiện được như vậy thì sẽ mở rộng hoạt động giám sát của HĐND đối với nhiều nội dung trên các lĩnh vực. Từ đó sẽ góp phần chỉ ra được những mặt mạnh trong quá trình chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra”.

Cũng nhờ có nhiều nỗ lực thực hiện phong trào thi đua nên trong năm qua, hoạt động của HĐND phường Vĩnh Tường tiếp tục được nâng chất. Theo ông Trịnh Minh Núi, Phó Chủ tịch HĐND phường, năm 2019, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt một số mô hình mới, nhờ vậy mà góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Thường trực và các Tổ đại biểu HĐND phường.

Nổi bật là 2 mô hình “Tiếp xúc cử tri theo đối tượng cụ thể” và “Lấy phiếu đánh giá đối với hoạt động Thường trực HĐND phường”. Trong đó, để thực hiện mô hình “Tiếp xúc cử tri theo đối tượng cụ thể”, HĐND phường Vĩnh Tường đã chọn khu vực Bình Hiếu làm điểm thực hiện mô hình thông qua việc tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri riêng đối với nhóm đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội.

Thành phần tiếp xúc cử tri riêng đối với nhóm đối tượng này là ngoài đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND phường Vĩnh Tường còn mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã, UBND phường, cán bộ phụ trách lĩnh vực thương binh - xã hội phường tham gia.

“Với hình thức tiếp xúc cử tri theo đối tượng cụ thể sẽ giúp cho việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung hơn nên các vấn đề cử tri đặt ra đa phần đều được giải quyết ngay tại chỗ. Đối với các kiến nghị ngoài thẩm quyền của phường cũng được cấp trên tiếp nhận và sớm giải quyết dứt điểm”, ông Trịnh Minh Núi đánh giá.

Ông Trần Thanh Phong, ở khu vực Bình Hiếu, phường Vĩnh Tường, thừa nhận: “Thông qua cuộc tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, chúng tôi đã kiến nghị nhiều vấn đề và đã được giải quyết. Đơn cử như năm qua, khu vực đã được UBND phường triển khai xây dựng được 1 căn, sửa chữa 4 căn nhà tình nghĩa và xây dựng 1 căn nhà tình thương cho hộ nghèo”.

Trong khi đó, mô hình “Lấy phiếu đánh giá đối với hoạt động Thường trực HĐND phường” cũng tạo được sự đồng thuận cao trong các đại biểu HĐND phường Vĩnh Tường. Bởi trên cơ sở ý kiến đánh giá bằng phiếu cuối năm của các đại biểu, Thường trực HĐND phường sẽ tự rút kinh nghiệm và có hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chưa kể, qua các ý kiến đóng góp bằng phiếu với nhiều tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ vào cuối năm cũng như những góp ý trực tiếp vào phiếu đối với nội dung làm chưa tốt từ các đại biểu, Thường trực HĐND phường có cơ sở tổng hợp và có thêm định hướng nâng chất lượng hoạt động của HĐND phường trong thời gian tới.

Bà Trần Diễm Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã, thông tin năm qua, Thường trực HĐND thị xã đã điều hòa tốt nội dung chương trình hoạt động đề ra, chỉ đạo tổ chức chu đáo, chặt chẽ các phiên họp, kỳ họp; hoạt động giám sát được tăng cường, đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Công tác tiếp dân định kỳ, thường xuyên cùng với việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư của người dân cũng đảm bảo theo yêu cầu.

Cùng với đó, các tổ đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, phát huy vai trò giám sát, tích cực tham gia góp ý kiến tại phiên thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp, phiên giải trình… Nhờ vậy năm 2019, HĐND thị xã đạt hạng nhì trong thi đua hoạt động giữa HĐND cấp huyện của tỉnh.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới