Thành phố Ngã Bảy: HĐND các xã, phường ký kết giao ước thi đua

13/02/2020 | 08:44 GMT+7

(HG) - HĐND thành phố Ngã Bảy vừa tổng kết hoạt động HĐND xã, phường năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện thường trực HĐND các xã, phường đã ký kết giao ước thi đua năm 2020 với những nội dung hoạt động, như: ban hành nghị quyết, giám sát, tổ chức các phiên họp thường trực HĐND, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện chế độ thông tin và báo cáo với cấp trên theo quy định.

Năm 2019, HĐND các xã, phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã có nhiều hoạt động thể hiện được vị trí, vai trò đại diện cho cử tri. Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong xây dựng chính quyền và kịp thời giải quyết những khiếu nại, vướng mắc của người dân. Trong năm qua, HĐND các xã, phường đã tổ chức được 20 kỳ họp HĐND, trong đó có 8 kỳ họp bất thường, đã ban hành được 63 nghị quyết. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và các ban HĐND xã, phường đã tổ chức được 18 cuộc giám sát trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời nắm bắt và ghi nhận các phản ánh của cử tri lên HĐND cấp trên vào các kỳ họp gần nhất.

Dịp này, có 3 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen trong phong trào thi đua hoạt động HĐND xã, phường năm 2019.

QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới