Vai trò của cơ quan dân cử được phát huy

15/03/2020 | 12:40 GMT+7

Thời gian qua, hoạt động của HĐND huyện Vị Thủy không ngừng đổi mới, phát huy tốt vai trò quan trọng của mình ở địa phương.

Sau giám sát của Thường trực HĐND huyện, hoạt động của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện được nâng chất hơn, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Hiệu quả các kỳ họp

Nhận thức được kỳ họp HĐND là hoạt động quan trọng và chủ yếu nhất của HĐND các cấp, thời gian qua, HĐND huyện Vị Thủy đã tổ chức tốt các kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp từng bước có sự cải tiến, phát huy dân chủ một cách tối đa. Hoạt động tuyên truyền về kỳ họp cũng được chú trọng thực hiện, qua đó thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi.

Năm 2019, HĐND huyện tổ chức 2 kỳ họp, các kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng có tác động mạnh mẽ đến các mặt phát triển của địa phương. Ông Huỳnh Văn Trắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Vị Thủy, cho biết nhìn chung các kỳ họp HĐND huyện được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, chất lượng và hiệu quả hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn ngày càng được nâng lên, các nghị quyết của HĐND huyện ban hành tại các kỳ họp sát hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri huyện nhà.

Đơn cử như tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm 2019), HĐND huyện đã thực hiện chất vấn 12 nội dung đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngành tài chính - kế hoạch. Trong đó, có nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp này, nhiều vấn đề đại biểu HĐND đặt ra liên quan đến sản xuất của người dân được giải trình cụ thể, như hiệu quả của mô hình máy cấy kết hợp với bón phân thông minh trong sản xuất lúa trên địa bàn xã Vị Thắng; tiến độ ngành nông nghiệp triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, giải pháp thực hiện hiệu quả nội dung này; kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…

Thông qua những nội dung chất vấn tại kỳ họp đã giúp cho HĐND và cử tri có thêm nhiều thông tin cần thiết, nắm được năng lực của người đứng đầu cơ quan quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước và cử tri giao phó. Đồng thời, qua đó đại biểu và cử tri cùng chia sẻ và trách nhiệm hơn trong tham gia chung tay giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề khó của địa phương.

Nâng cao chất lượng giám sát

Thời gian qua, hoạt động giám sát, khảo sát luôn được HĐND huyện Vị Thủy chú trọng thực hiện hiệu quả. Chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát từng bước được nâng lên.

Năm qua, ngoài việc tham gia cùng đoàn giám sát của HĐND và các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng cụ thể chương trình, kế hoạch giám sát hàng quý của Thường trực và các ban HĐND huyện. Cuối năm 2018, Thường trực HĐND huyện ban hành chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND huyện, đồng thời 2 ban HĐND huyện xây dựng, ban hành chương trình giám sát năm ngay từ những ngày đầu năm.

Thường trực HĐND huyện Vị Thủy thông tin, năm qua, giám sát, khảo sát là hoạt động nổi trội nhất của HĐND và các ban HĐND huyện. Thông qua hoạt động này đã góp phần tạo sự chuyển biến lớn trong hoạt động của chính quyền cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình kinh tế hợp tác ở địa phương.

Năm 2019, Thường trực HĐND huyện thực hiện giám sát về tình hình cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Qua giám sát, HĐND huyện nhận thấy công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện và ở các xã, thị trấn trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định, cụ thể như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách thủ tục hành chính còn nặng về ban hành văn bản hành chính, chưa chỉ đạo trực tiếp, sâu sát đến cơ sở. Hoạt động tự kiểm tra nội bộ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách thủ tục hành chính và công chức, viên chức được giao tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng công tác cải cách của huyện; việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đầy đủ theo quy định của UBND tỉnh… Đến nay, những vấn đề này cơ bản đã được khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, cho biết: “Thông qua hoạt động giám sát, đôn đốc của HĐND huyện, hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Lãnh đạo và từng cán bộ, công chức của xã nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc”.

Qua giám sát của HĐND huyện, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Vị Thắng chưa đảm bảo quy trình chặt chẽ, việc thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông chưa đi vào nền nếp.

Từ những hạn chế được chỉ ra, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khắc phục hạn chế và đến nay hoạt động của bộ phận này rất tốt. Năm qua, xã cũng được UBND huyện chọn làm đơn vị điểm trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện khắc phục những hạn chế chỉ ra trong kết quả giám sát của HĐND huyện, thời gian qua, Văn phòng UBND huyện Vị Thủy đã tăng cường hơn công tác kiểm tra cải cách thủ tục hành chính và tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở huyện. Qua đó, không làm phát sinh hồ sơ hành chính trễ hẹn; cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này thực hiện nghiêm chế độ giờ giấc làm việc.

Văn phòng UBND huyện cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh về giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục trên hệ thống và hỗ trợ khắc phục kịp thời; rà soát thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, tạo sự thuận lợi và mang lại lợi ích cho người dân.

Hiện nay, tất cả hồ sơ, thủ tục hành chính khi tiếp nhận được giải quyết, xử lý, cập nhật đầy đủ, kịp thời trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến huyện; chấm dứt việc yêu cầu người dân nộp các giấy tờ ngoài thủ tục hành chính quy định, gây khó khăn, tốn kém chi phí cho bà con.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, trong năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Vị Thủy việc giám sát tình hình hoạt động các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn. Qua giám sát, đa phần Ban quản lý các HTX, tổ hợp tác còn gặp khó trong chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến hoạt động còn nhiều lúng túng. Các HTX chưa nắm rõ về luật, phương thức hoạt động nên hiệu quả hoạt động chưa đạt hiệu quả cao. Từ những hạn chế được chỉ ra, các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng đã tăng cường hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động.

Bà Lê Thị Ngọc Thu, Giám đốc HTX Thanh Tú, ở ấp 10, xã Vị Thắng, chia sẻ: “Qua những hạn chế được chỉ ra trong hoạt động, chúng tôi đã nỗ lực để khắc phục. Nhờ tham gia các lớp tập huấn về công tác điều hành, quản lý, chúng tôi đã làm tốt hơn vai trò quản lý hoạt động của HTX của mình. Một khi đã am hiểu về các quy định, các thủ tục, sổ sách quản lý, điều hành thì năng lực quản lý của Ban Giám đốc HTX giờ đây được nâng lên rất rõ. Điều này, góp phần giúp cho hoạt động của HTX ngày càng đạt hiệu quả tốt, giúp nâng cao đời sống kinh tế cho các thành viên”.

Tiếp tục nâng chất hoạt động

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của HĐND huyện còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Theo Thường trực HĐND huyện, công tác chuẩn bị các kỳ họp nhìn chung đạt kết quả tốt nhưng đôi khi công tác gửi báo cáo, tờ trình về các ban HĐND huyện thẩm tra chưa đúng kế hoạch đề ra đã làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra và gửi tài liệu cho đại biểu.

Công tác giám sát còn mắc phải hạn chế về các quy định, thủ tục, trình tự giám sát theo luật định nên khi thực hiện một số cuộc giám sát chuyên đề thường chiếm nhiều thời gian, làm hạn chế đến số lượng giám sát chuyên đề trong năm. Đa phần các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm nên vẫn chưa thể dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát, một số đại biểu chưa tham gia đoàn giám sát đầy đủ. Công tác theo dõi, đôn đốc việc khắc phục sau giám sát được thực hiện thường xuyên nhưng các đơn vị thực hiện còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục sau giám sát.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, trong năm 2020, HĐND huyện Vị Thủy tập trung xây dựng cụ thể các chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát hàng quý của Thường trực và các ban HĐND huyện. Tăng cường giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri; tổ chức tốt hơn nữa việc tiếp xúc cử tri trước, sau và giữa các kỳ họp trong năm của HĐND huyện. Quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại cơ quan. Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp để nghe UBND huyện và các phòng, ban, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm nâng cao chất lượng việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới