Đặt hàng nhiệm vụ khoa học – công nghệ cần bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh

09/06/2024 | 09:23 GMT+7

(HGO) – Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng Đoàn giám sát chuyên đề về “Tình hình nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh”, vừa có buổi giám sát tại UBND tỉnh. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở KH&CN và các sở, ngành liên quan.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, từ năm 2010 - 2023, tỉnh đã tổ chức hội đồng tư vấn, xác định 292 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 128 nhiệm vụ không được hội đồng thông qua. Tổ chức hội đồng xét duyệt 164 nhiệm vụ, có 22 nhiệm vụ được đánh giá không đạt, đề nghị không thực hiện. Trong quá trình triển khai, có 5 nhiệm vụ được đơn vị chủ trì và chủ nhiệm xin dừng thực hiện.

Giai đoạn 2010-2023, Sở KH&CN đã chuyển giao 150 nhiệm vụ về các sở, ngành, đơn vị triển khai ứng dụng. Trong 133 nhiệm vụ có báo cáo kết quả ứng dụng, có 94 nhiệm vụ được ứng dụng tốt, chiếm 70,68%; 39 nhiệm vụ chưa có kế hoạch triển khai ứng dụng, chiếm 29,32%.

Các nhiệm vụ trên còn được số hóa đăng trên website của Thư viện tỉnh, cơ sở dữ liệu của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia để tra cứu, phục vụ cộng đồng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát.

Qua khảo sát với các sở, ngành liên quan, đoàn giám sát đã ghi nhận những tồn tại, hạn chế trong triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN tại tỉnh thời gian qua. Nhiều nhiệm vụ chưa thực hiện hiệu quả, chưa được triển khai ứng dụng và nhân rộng. Một số nhiệm vụ ứng dụng không mang lại hiệu quả cao, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Còn những đơn vị chưa làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo định kỳ,…

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận những chuyển biến tích cực qua triển khai các nhiệm vụ KH&CN nói riêng, hoạt động KH&CN của tỉnh nói chung. Yêu cầu tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KH&CN, đổi mới sáng tạo. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh hợp tác với các viện, viện trường trong nghiên cứu. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Ông Trần Văn Huyến lưu ý: “Đặt hàng, nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN cần bám sát, tập trung vào định hướng phát triển của tỉnh. Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN với quy mô lớn, mang tính đột phá thuộc 4 trụ cột: Công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, đô thị. Lưu ý công tác phối hợp giữa các ngành trong tham gia xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN.

Tăng cường triển khai ứng dụng những thành tựu KH&CN vào thực tế sản xuất. Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, tăng cường hội nhập quốc tế về KH&CN, đổi mới sáng tạo. Quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong triển khai nhiệm vụ KH&CN thời gian tới…”

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>