Điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

02/12/2019 | 17:33 GMT+7

Với quyết tâm của hệ thống chính trị, thị xã Ngã Bảy có nhiều điểm sáng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thị xã Ngã Bảy nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, cơ cấu kinh tế ở thị xã Ngã Bảy tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, hoàn thành đề án thành lập thành phố Ngã Bảy, xã Đại Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt kết quả tốt. Lĩnh vực đô thị được đầu tư phát triển với nhiều dự án. Thu nội địa vượt cao so với dự toán. Văn hóa, xã hội đạt nhiều tiến bộ, chăm lo tốt gia đình chính sách, người nghèo, đảng viên là hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Xây dựng chi bộ kiểu mẫu; chỉ đạo thực hiện thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng thiết thực.

Theo ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ngã Bảy, thị xã đã tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã đoàn kết, thể hiện sự quyết tâm cao. Đa số chủ trương, chính sách được Nhân dân đồng tình.

Tính đến cuối tháng 11, thị xã Ngã Bảy đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá và 18 chỉ tiêu nghị quyết. Nhờ sự quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu.

Còn lại 2 chỉ tiêu là giá trị sản xuất và phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông chưa đạt. Giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ. Bệnh dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại khá lớn. Trật tự xây dựng đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tai nạn giao thông và phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ. Nguyên nhân do một doanh nghiệp lớn trên địa bàn ngưng hoạt động làm giá trị sản xuất công nghiệp giảm. Người tham gia giao thông còn chủ quan, ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao. Công tác phối hợp tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A có lúc chưa thường xuyên… Ông Nguyễn Văn Bền, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng đề nghị thị xã Ngã Bảy đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, đồng thời xem xét lại vốn kéo dài từ năm 2018 sang để có giải pháp thực hiện hoàn thành.

Các ngành tỉnh cũng nhấn mạnh một số điểm sáng trong chỉ đạo điều hành của Thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy, thể hiện qua kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết, đây là sự nỗ lực lớn của địa phương. Trong đó, có 2 nhiệm vụ trọng tâm đáng khen ngợi là nỗ lực xây dựng thành phố Ngã Bảy và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế được giữ vững ổn định. Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có chuyển biến tốt. Hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị được địa phương quan tâm. Mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền khá cao. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; sơ kết, tổng kết kịp thời các Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy. Các phong trào hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được quan tâm, đi vào chiều sâu.

Theo ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong năm 2019, các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; bảo hiểm y tế đạt yêu cầu. Các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức thường xuyên; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện ổn định. Trong phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian từ đây đến cuối năm, đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ cuối năm. Tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng và đại hội Đảng các cấp.

Tại buổi làm việc với địa phương vào cuối tháng 11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đề nghị Thị ủy Ngã Bảy chỉ đạo mỗi đơn vị cấp xã xây dựng một mô hình sản xuất hiệu quả, từ đó nhân rộng. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút doanh nghiệp phát triển du lịch. Quyết liệt chỉ đạo thu, chi ngân sách, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là các công trình xây dựng cơ bản, phát triển đô thị. Đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính; phòng, chống thiên tai, sạt lở. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian tới, Thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy cần rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 và các chỉ tiêu Nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Việc xây dựng chỉ tiêu nghị quyết năm 2020 phải bám sát vào chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ. Tập trung nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng, huyện nông thôn mới nâng cao, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020. Đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Năm 2019, thị xã Ngã Bảy xác định chủ đề: “Nâng cao năng lực hành động, tính tiên phong, gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác an dân, cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác đối ngoại, thu hút đầu tư, xã hội hóa một số hoạt động của Nhà nước kém hiệu quả. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về thương mại - du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thành phố thuộc tỉnh. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Trên cơ sở đó, tính đến cuối tháng 11, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá và 18 chỉ tiêu. Đến nay có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt 100%.

 

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới