Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

30/05/2023 | 08:08 GMT+7

Giai đoạn 2018-2023, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã có những liên kết, hợp tác trong công tác đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực...

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp hoạt động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028.

Hiệu quả từ liên kết

Thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nhiệt huyết, kinh nghiệm của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và sự nỗ lực của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân của Liên hiệp ngày càng đi vào chiều sâu thực chất có nhiều chủ động sáng tạo và cách làm đa dạng phong phú; mở rộng mối quan hệ với các Tổng Lãnh sự quán và bạn bè quốc tế, các đối tác nước ngoài; góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Từ năm 2017 đến 2022, Liên hiệp hai địa phương hết sức quan tâm đến công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Liên hiệp Thành phố Hồ Chí Minh vận động được các chương trình, dự án, với tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 269,42 triệu USD; Liên hiệp Hậu Giang vận động được 86 chương trình, dự án, với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 93,7 tỉ đồng. Với kết quả trên đã góp phần vào các mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới về giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững của hai địa phương.

Hàng năm, Liên hiệp Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cung cấp thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện cho Liên hiệp Hậu Giang tiếp cận các tổ chức PCPNN có tiềm năng đến tìm hiểu nhu cầu thực tế trong công tác xúc tiến vận động viện trợ trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Liên hiệp hữu nghị hai địa phương được thường xuyên, thông qua các hoạt động chào xã giao, giao lưu hữu nghị, tổ chức họp mặt, gặp gỡ các tổ chức PCPNN, các hội thảo, tập huấn và kết nối thông tin với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tranh thủ các kênh thông tin này, Liên hiệp hai địa phương đã giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; đồng thời, giới thiệu quảng bá về những lợi thế, tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang với bạn bè quốc tế.

Xây dựng và phát huy tốt trang website cơ quan được bạn đọc thường xuyên quan tâm truy cập; đặc biệt đến nay, Liên hiệp hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phát hành đặc san “Nhịp cầu hữu nghị” 4 kỳ/năm và Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang phát hành bản tin “Hữu nghị Hậu Giang” 2 kỳ/năm bằng 2 thứ tiếng (Việt - Anh)...

Nâng tầm liên kết

Quy chế phối hợp hoạt động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028 nêu rõ việc đề cao các hoạt động phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và giao lưu nhân dân; trao đổi thông tin công tác và nghiệp vụ về những vấn đề, hoạt động cần tuyên truyền, vận động; chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác về đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, xây dựng bộ máy tổ chức, đào tạo cán bộ và cơ chế chính sách; phối hợp trao đổi về công tác tổ chức, phát triển các Hội hữu nghị song phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cung cấp thông tin cho cán bộ, hội viên về tình hình quốc tế và các vấn đề có liên quan, nhằm thực hiện tổ công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: Theo Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028 được ký kết, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ phối hợp tốt hơn với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; để tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh công tác tham mưu, nghiên cứu về đối ngoại nhân dân; triển khai hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa người dân trên địa bàn với nhân dân các nước nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; vận động, tranh thủ các nguồn lực quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Đỗ Việt Hà, Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Với vai trò của mình sẽ tích cực trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Hậu Giang. Mong muốn hai đơn vị sẽ có nhiều hoạt động gắn kết hơn trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; phối hợp triển khai, xúc tiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài với mục tiêu phát triển bền vững, ổn định và phối hợp thực hiện tốt các sự kiện chính trị đối ngoại do hai địa phương tổ chức.

Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: Theo Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028 đã ký kết, đề nghị Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị hai địa phương cần phối hợp tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo các nội dung như công tác tham mưu, nghiên cứu về công tác đối ngoại nhân dân; triển khai hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa người dân trên địa bàn với nhân dân các nước nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; vận động, tranh thủ các nguồn lực quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Trần Văn Chính kỳ vọng và mong muốn Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị hai địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ và thường xuyên hơn để tham mưu tốt cho lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố và tỉnh Hậu Giang đề ra các giải pháp tích cực đưa công tác đối ngoại nhân dân của hai địa phương đạt hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>