Huyện Phụng Hiệp: Hiện có gần 7.360 cơ sở kinh doanh

14/07/2020 | 17:14 GMT+7

(HG) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện Phụng Hiệp có 1.359 hộ đăng ký kinh doanh mới, với số vốn 174 tỉ đồng. Toàn huyện hiện có 7.359 cơ sở kinh doanh, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 23.414 tỉ đồng, tăng bình quân 4,88%/năm. Trong 5 năm qua, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, huyện đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút một số nhà đầu tư. Đến nay, huyện đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 Khu dân cư - Trung tâm thương mại Cây Dương; Khu dân cư - Trung tâm thương mại Tân Long. Bên cạnh đó, mạng lưới chợ nông thôn tiếp tục được nâng cấp, mở rộng... Từ đó tạo điều kiện thuận lợi hoạt động hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết trong những năm tới huyện tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tích cực phối hợp với các ngành tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, có hàm lượng công nghệ cao. Ngoài ra, hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, sử dụng nguyên vật liệu, lao động tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Phụng Hiệp là phấn đấu tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn đạt 44.996 tỉ đồng, tăng bình quân 4,07%/năm. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt 16.269 tỉ đồng, chiếm trên 36%. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 9.435 tỉ đồng, chiếm 24,71%. Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương và định hướng của tỉnh.

THANH TRÚC

Viết bình luận mới