Thành phố Ngã Bảy: Nhiều mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả

20/05/2020 | 08:38 GMT+7

(HG) - Hiện nay, trên địa bàn thành phố Ngã Bảy có 8 hợp tác xã nông nghiệp, với 123 thành viên, trong đó có 31 đảng viên. Tổng số vốn điều lệ của các hợp tác xã này trên 8,8 tỉ đồng, tổng doanh thu hàng năm trên 17 tỉ đồng. Thành phố Ngã Bảy còn có 97 tổ hợp tác đang hoạt động, với 1.479 tổ viên, tổng vốn góp 120 triệu đồng. Qua đánh giá, 50 tổ hợp tác đang hoạt động tốt và 37 tổ loại khá.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới