Tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đúng tiến độ, đúng quy định

13/09/2023 | 08:00 GMT+7

Tại Hội nghị lần thứ mười một (bất thường) được tổ chức mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch và các hướng dẫn tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó có nhiều nội dung mà Mặt trận các cấp cần chú ý khi tổ chức đại hội.

Triển khai kế hoạch và các hướng dẫn tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Theo ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại hội MTTQ các cấp thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Các văn kiện trình đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân; mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Công tác nhân sự của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ mới có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín và am hiểu sâu về công tác Mặt trận. Đại biểu tham dự đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, đại diện các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung đại hội. Việc xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ mới có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực. Trong đó, chú ý tỷ lệ người tái cử không quá 60% số ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thông tin thời gian tổ chức đại hội MTTQ cấp xã hoàn thành trước ngày 31-3-2024, đại hội MTTQ cấp huyện hoàn thành trước ngày 31-5-2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 hoàn thành trong tháng 7-2024. Số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp có thể tăng nhưng không vượt quá 10% so với đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Để tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành cần nghiên cứu kỹ các tài liệu, trong đó phải nắm vững những nội dung trọng tâm trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức đại hội, từ đó triển khai từng cấp cho phù hợp. Các đơn vị phải chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên để triển khai, chuẩn bị đầy đủ, toàn diện các nội dung liên quan đến đại hội ở cấp mình trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Các đơn vị thường xuyên tham mưu, thỉnh thị, phối hợp để đảm bảo về công tác nhân sự, văn kiện, tổ chức đại hội điểm; tạo điều kiện huy động các nguồn lực bảo đảm yêu cầu tài chính, cơ sở vật chất cho đại hội; chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Ông Trần Văn Chính yêu cầu báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá đúng thực trạng, tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới; những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Về công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam. Xây dựng ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 có cơ cấu, số lượng hợp lý, có tỷ lệ người ngoài Đảng phù hợp; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác Mặt trận, đảm bảo để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn đề nghị các đơn vị phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>