Vận động thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội

28/05/2024 | 06:34 GMT+7

Góp phần vào thành tích phát triển chung của thành phố Vị Thanh trong năm qua, phải kể đến vai trò quan trọng từ các phong trào thi đua, gắn với các cuộc vận động xã hội hóa công tác an sinh xã hội do Mặt trận triển khai, thực hiện hiệu quả.

Năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã phối hợp triển khai xây dựng 116 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cho hay, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua, gắn với các cuộc vận động, chương trình, đề án của địa phương mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Tiêu biểu trong năm vừa qua, trên cơ sở hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh; thực hiện nhiệm vụ đột phá của Thành ủy về vận động xã hội hóa xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng việc xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã tích cực kêu gọi, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội.

Cụ thể, Mặt trận từ thành phố đến phường, xã vận động được hơn 13 tỉ đồng; Quỹ an sinh xã hội đạt hơn 10 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các nguồn vận động an sinh xã hội, Mặt trận phối hợp triển khai xây dựng 116 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng. Đồng thời, xây dựng, sửa chữa 14 cây cầu, tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng; làm mới, sửa chữa, nâng cấp nhiều con lộ và thực hiện các tuyến đường hoa…

Nhờ đó, đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. Chưa kể, cũng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các nguồn vận động an sinh xã hội, còn giúp khám, chữa bệnh cho 985 lượt; hỗ trợ 117 suất học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh; hỗ trợ quà tết, cây con giống cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, nên góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Theo ông Phan Hoàng Liệt, Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện, cùng sự đồng thuận của Nhân dân đã góp phần mang lại kết quả tích cực trong nhiều năm qua. Đây là nền tảng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, hiện nay, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội từ thành phố đến phường, xã còn hạn chế, cũng như chưa có nhiều mô hình sinh kế hỗ trợ người dân làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Trong khi đó, một bộ phận hộ nghèo xuất hiện tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu ý chí vươn lên, thậm chí có tư tưởng không muốn thoát nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng.

Vì vậy, để các phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động xã hội hóa công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả, ông Phan Hoàng Liệt cho biết, Mặt trận các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngày càng đi vào chiều sâu. Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các phòng, ban, ngành, tổ chức thành viên thực hiện tốt cuộc vận động này trên địa bàn.

Mặt khác, thực hiện có hiệu quả “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến 18-11, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên. Bên cạnh thường xuyên chú trọng công tác sơ, tổng kết, thì trong quá trình thực hiện còn quan tâm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm động viên kịp thời và tạo sự lan toả trong xã hội...

Bài, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>