Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang:

“Thành tựu 20 năm qua được kết tinh từ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển”

02/01/2024 | 08:47 GMT+7

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 1-1-2004 trở thành dấu mốc quan trọng mở đầu hành trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang khi tỉnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 22 của Quốc hội. Khi đó, Hậu Giang là tỉnh thuần nông, địa bàn phần lớn là vùng nông thôn, điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước, với tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước mở đường của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, để bứt phá vươn lên phát triển nhanh và bền vững.

Sau 20 năm thành lập, Hậu Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, ấn tượng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Để Hậu Giang hôm nay tự hào “tỉnh nhỏ nuôi khát vọng lớn”.

Thành tựu đạt được trong 20 năm qua là rất to lớn và đáng tự hào. Kết quả đó kết tinh từ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, là nền tảng và hành trang vững chắc để tỉnh chuyển sang giai đoạn tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững.

Từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hậu Giang bước vào giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thời cơ, hội tụ đủ các điều kiện để phát triển.

Với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, tỉnh đặt mục tiêu phát triển Hậu Giang thành tỉnh khá trong khu vực và tiến tới cả nước, đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp phát triển, đạt mức thu nhập khá trong vùng, đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao.

Kế thừa, phát huy truyền thống, những thành tựu đạt được 20 năm qua, sẽ là hành trang vững bước để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang “Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc”, đúng với tinh thần Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

PV lược ghi

LTS: Báo Hậu Giang lược ghi Diễn văn chính do ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trình bày tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>