Nhiều mục tiêu về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

13/10/2022 | 07:47 GMT+7

(HG) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn với thành thị, Chính phủ vừa phê duyệt quyết định về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 với nhiều mục tiêu quan trọng.

Tới đây, các địa phương của tỉnh Hậu Giang sẽ đẩy mạnh thực hiện mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và có ứng dụng công nghệ số.

Cụ thể, theo quyết định được phê duyệt thì mục tiêu đến năm 2025, chương trình xây dựng NTM trên cả nước được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số; trong đó có ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp Trung ương, cấp tỉnh và 80% hồ sơ công việc cấp huyện cùng 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo bộ tiêu chí về xã NTM và 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về Hành chính công theo bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao; có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo bộ tiêu chí về huyện NTM và đạt 25% đối với huyện NTM nâng cao.

Ngoài ra, có ít nhất 70% xã có các hợp tác xã và 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân, cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến. Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa...), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất bộ tiêu chí quốc gia về NTM thông minh cho giai đoạn 2026-2030.

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>