HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,775,306 lượt truy cập

Nhiều chỉ tiêu thể dục thể thao đạt trên 98% kế hoạch năm

07/09/2017 | 09:48 GMT+7

(HG) - Theo số liệu thống kê từ Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 9 tháng đầu năm, số lượng người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số gia đình thể thao, số câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đều đạt trên 98% chỉ tiêu phân bổ đầu năm. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có hơn 231.000 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chiếm tỷ lệ 29,94%, đạt 99,36% chỉ tiêu phân bổ; số gia đình thể thao có trên 42.000  hộ, tỷ lệ 21,41%, đạt 99,91% chỉ tiêu phân bổ và số câu lạc bộ thể dục thể thao có 694 câu lạc bộ, đạt 98,58%.

H.N

Viết bình luận mới