HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
121,312,537 lượt truy cập

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật

19/12/2019 | 15:41 GMT+7

(HGO) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân diễn ra vào sáng ngày 19-12.

Quang cảnh điểm cầu Hậu Giang.

Dự điểm cầu Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, 15 năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên trên tinh thần xác định rõ hơn công tác PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Trong giai đoạn 2012-2016, cả nước có 1.552 báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương, 7.165 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, gần 19.600 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và hơn 168.000 báo cáo viên pháp luật cấp xã. Giai đoạn 2017-2019, Chương trình PBGDPL được ban hành theo Quyết định 705 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác PBGDPL…

Nhiều đề án được triển khai, nhất là Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 giúp công tác PBGDPL ngày càng tăng hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa của Ngày Pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 8.805/11.147 xã đạt chuẩn (chiếm 79%).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh những kết quả nổi bật qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 là sự cố gắng, nỗ lực của hệ thống chính trị cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế về ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tốt; một số nơi công tác PBGDPL còn chưa phù hợp, chưa có chiều sâu, chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý các bộ, ngành, địa phương trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã có những tác động nhất định đối với nền kinh tế - xã hội cả nước, vì vậy cần nhanh chóng nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL về chiều rộng lẫn chiều sâu. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị để qua đó xây dựng một Nhà nước pháp quyền, người dân sống và làm việc với tinh thần thượng tôn pháp luật. 

 

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới