HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,930,005 lượt truy cập

Ban chỉ đạo 138 tỉnh kiểm tra tại huyện Long Mỹ

24/09/2020 | 05:07 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo 138 tỉnh do bà Thái Thu Xương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn, vừa có buổi kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Long Mỹ. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đã đánh giá cao 2 xã Xà Phiên và Vĩnh Thuận Đông triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên; kiện toàn Ban chỉ đạo 138 xã. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý Ban chỉ đạo 138 của 2 xã cần củng cố, ban hành quy chế hoạt động.

Về công tác tuyên truyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Vĩnh Thuận Đông đã tuyên truyền được 71 cuộc, với 1.860 lượt người tham dự. UBND xã đã bàn giao 20 người nghiện ma túy cho các ngành quản lý, giáo dục và giúp đỡ. Trong những tháng đầu năm, trên địa bàn xã đã xảy ra 2 vụ tội phạm, ngành chuyên môn phối hợp triệt phá 5 vụ đánh bạc, xử phạt hành chính 7 vụ, tổ chức tuần tra vũ trang 104 cuộc.

Đối với Ban chỉ đạo 138 xã Xà Phiên, đã tổ chức được 65 cuộc tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với 1.597 người tham gia, gọi hỏi 40 đối tượng, giao 11 người nghiện ma túy cho đoàn viên thanh niên quản lý. 9 tháng đầu năm, địa phương không để xảy ra tội phạm; phối hợp tuần tra vũ trang được 141 cuộc, với 846 lượt người tham gia…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Thái Thu Xương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo 138 huyện và các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác phối hợp; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên trao đổi nội dung, hình thức phản biện, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự phát huy quyền làm chủ của mình, nêu cao trách nhiệm tự quản lý, tự bảo vệ nhất là trong phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý cảm hóa người lầm lỗi và các đối tượng tại cộng đồng dân cư.

Đối với Ban chỉ đạo 138 của huyện, cần tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn quan tâm công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên thông tin, báo cáo, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đối với ngành công an, cần thường xuyên trao đổi thông tin với các ngành và thành viên Ban chỉ đạo 138 về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, nhằm nắm được tình hình để phối hợp tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa các đối tượng…

 MINH TIẾN

Viết bình luận mới