HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,973,265 lượt truy cập

Bế giảng lớp trung cấp chính trị - hành chính khóa 92

09/12/2019 | 08:00 GMT+7

(HG) - Vừa qua, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Long Mỹ tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 92, năm học 2018-2019.

Sau thời gian hơn 1 năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị và truyền đạt những kiến thức cơ bản có hệ thống về thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nhận thức được tính khoa học cách mạng và giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, lý giải những vấn đề phức tạp đặt ra trong cuộc sống, góp phần cho các học viên có biện pháp lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị mình công tác.

Kết thúc khóa học, có 67 học viên được cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, có 30 học viên đạt loại khá, còn lại đạt loại trung bình. Dịp này, Trường Chính trị tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

TRẦN THANH

Viết bình luận mới