Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng

06/06/2022 | 18:38 GMT+7

(HG) - Triển khai, thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy vừa ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo quy chế được ban hành, Bí thư Tỉnh ủy sẽ trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng và tiếp đột xuất trong trường hợp có các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài… Địa điểm tiếp là tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh. Cũng theo quy chế, người có yêu cầu tiếp, đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy (bao gồm người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan) phải đăng ký nội dung gửi về Văn phòng Tỉnh ủy hoặc Ban Nội chính Tỉnh ủy. Các đoàn đông người phải đăng ký, cử người đại diện tham gia (tối đa không quá 5 người) đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy.

Theo quy chế vừa ban hành, Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.

Về thời hạn tiếp nhận, giải quyết, xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, trong thời hạn 10 ngày làm việc (đối với một số vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày), kể từ ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị… về việc đã tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do Bí thư Tỉnh ủy chuyển chỉ đạo giải quyết hoặc Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến thì cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết hoặc chỉ đạo, xử lý, giải quyết.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>