Chú trọng việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả

07/04/2021 | 22:44 GMT+7

(HG) - Đó là nhấn mạnh của ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào chiều ngày 7-4.

Tuyên dương 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Khối đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là trong quá trình thực hiện luôn gắn kết chặt chẽ Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị để quan tâm xây dựng mô hình hay, cách làm sáng tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực, đồng thời tiếp tục nhân rộng để tạo sức lan tỏa sâu trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy khối cũng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, uốn nắn việc thực hiện chỉ thị; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ giới hạn trong phạm vi cán bộ, đảng viên mà cần tạo ra hiệu ứng, phong trào trong tất cả các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy còn lưu ý từng cá nhân, nhất là cấp ủy, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc nêu gương, tự giác trong học tập và làm theo gương Bác; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nêu cao đạo đức công vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Theo báo cáo, 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được tiến hành kịp thời, nghiêm túc trong 98 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm được thực hiện đầy đủ. Quá trình thực hiện chỉ thị luôn gắn với thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh theo phương châm “trên trước, dưới sau”,“trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo; trong đó, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, kết hợp giữa “xây” với “chống”.

Đáng ghi nhận là trong toàn đảng bộ có 387 mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Riêng năm 2020 có 86 mô hình, trong đó có 22 mô hình, cách làm hay hiệu quả được đóng thành tập và triển khai nhân rộng đến 98 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen tuyên dương 20 tập thể và 100 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh còn tổ chức sơ kết nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Theo đó, kết quả nổi bật của Đảng ủy Khối trong quý I là triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Ban Chỉ đạo 35 hoạt động tích cực, hiệu quả; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí được cấp ủy thực hiện thường xuyên; việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>