HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,054,675 lượt truy cập

Công bố kết quả giám sát về xây dựng nông thôn mới tại huyện Châu Thành A

13/08/2019 | 16:25 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 13-8, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A để công bố dự thảo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao quyết tâm chính trị của huyện Châu Thành A trong xây dựng NTM.

Sau khi xem xét thực tế, Đoàn giám sát Tỉnh ủy đưa ra kết quả giám sát là: Tình hình kinh tế của huyện Châu Thành A có nhiều tăng trưởng mạnh, trong đó riêng năm 2018 tăng 7,51% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,75 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện; các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; hệ thống chính trị được xây dựng hoàn thiện và vững mạnh. Về xây dựng NTM, đến nay Châu Thành A có 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, phấn đấu cuối năm nay xã Thạnh Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao. Bên cạnh đó, hiện huyện đã hoàn thành và gửi hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM và dự kiến cuối tháng 8 này huyện Châu Thành A sẽ ra hội đồng Trung ương bảo vệ hồ sơ đề nghị công nhận huyện NTM. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện từ năm 2017-2019 là 318,5 tỉ đồng. Ngoài những mặt đạt được thì trong quá trình xây dựng NTM, huyện Châu Thành A còn những mặt hạn chế như: Một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, ý thức người dân trong xây dựng cảnh quan môi trường chưa cao, một số tiêu chí còn thiếu tính bền vững… 

Thành viên Đoàn giám sát Tỉnh ủy đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện Châu Thành A.

Sau khi nghe triển khai kết quả giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A cơ bản thống nhất, tuy nhiên đề nghị Đoàn giám sát Tỉnh ủy xem xét bổ sung thêm một số câu, từ cho phù hợp. Đồng thời, điều chỉnh một số nội dung phần hạn chế chưa hợp lý như: công tác tuyên truyền chưa sâu, quyết tâm chưa cao, xã đạt chuẩn NTM còn lơ là trong việc củng cố, nâng chất tiêu chí NTM. Bởi những vấn đề này được Ban Thường vụ Huyện ủy và các xã thực hiện rất tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Tạo đánh giá cao sự quyết tâm chính trị trong chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A trong thời gian qua, nhờ vậy nên địa phương đang là điểm sáng của tỉnh về thành tích xây dựng NTM. Bên cạnh đó, thống nhất với các đề nghị điều chỉnh của Huyện ủy Châu Thành A và yêu cầu thư ký của Đoàn giám sát Tỉnh ủy sửa đổi, hoàn thiện nội dung thông báo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A với các nội dung trên. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo huyện Châu Thành A tiếp tục quan tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhằm không ngừng tăng thu nhập và giảm nghèo cho người dân địa phương…

 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới