“Dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung” là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại người lao động

10/06/2022 | 07:52 GMT+7

(HG) - Ban hành Quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh mới đây, Tỉnh ủy nhấn mạnh đến các nguyên tắc phải tuân thủ để đánh giá, xếp loại.

Trong đó, nguyên tắc chung là phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; thường xuyên, liên tục, bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; chất lượng sản phẩm, tiến độ và thái độ hoàn thành công việc; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Tỉnh ủy cũng quy định số điểm rất cụ thể đối với từng nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh tiêu chí chung chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc… có điểm tối đa 5… thì các tiêu chí khác cũng không kém phần quan trọng được tính điểm như: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá; dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung; có khả năng phát hiện mâu thuẫn, mạnh dạn đề xuất giải pháp tháo gỡ; gương mẫu, quy tụ, tập hợp, đoàn kết; tiến độ và tỷ lệ hoàn thành công việc; có số lượng, khối lượng công việc đạt được; sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Điều đặc biệt là trong điểm chung được quy định thêm số điểm thành phần rất chi tiết. Ví dự như về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, điểm chung là 50, trong đó điểm thành phần là số lượng, khối lượng công việc được giao (cụ thể hóa bằng các đầu công việc) 10 điểm; tiến độ, kết quả và chất lượng hoàn thành công việc 10 điểm… Hay cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin điểm chung 10 thì trong năm không có phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ (mỗi lần bị phản ánh và xác minh đúng bị trừ 1 điểm, tối đa trừ 2 điểm) 2 điểm; có sáng kiến, giải pháp mới trong thực thi công vụ (được công nhận cấp tỉnh 2 điểm; được công nhận cấp cơ sở 1 điểm) 2 điểm…

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh lần này được xây dựng rất công phu, bài bản, chi tiết, qua đó để đánh giá sát hơn về ý thức, trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cũng để khen thưởng kịp thời những điển hình tiêu biểu, tạo động lực hơn nữa trong thi đua lao động trong toàn tỉnh…

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>