Duy trì trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh

27/01/2023 | 05:55 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp cơ sở được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện qua hệ thống báo cáo của tỉnh; 100% báo cáo Chính phủ định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 80%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước đạt từ 90% trở lên. Hình thành các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng phát triển Chính quyền số: dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, văn bản quy phạm pháp luật, lý lịch tư pháp, an sinh xã hội…; các CSDL được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, với nhiệm vụ phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động điện tử đạt 100%, khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Song song đó, sẽ phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 75% hộ gia đình, 100% cấp xã, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử là 80%.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>