Hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp

19/02/2024 | 07:53 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể được ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh (Đoàn CTLN) đề nghị Đoàn CTLN tỉnh triển khai trong năm 2024.

Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh họp xem xét các trường hợp khiếu nại của công dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Đoàn CTLN tỉnh cần giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản pháp luật của Trung ương và tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 90% trở lên số đơn thuộc thẩm quyền; triển khai, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật từ 80% trở lên. Bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp và các văn bản, quyết định giải quyết khi phát sinh khởi kiện tại tòa án nhân dân các cấp bị xét xử hủy, sửa.

Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh hiện do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn với thành viên là đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan…

Trong năm 2023, Đoàn CTLN đã tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ đối thoại, gắn họp xét giải quyết tổng số 142 vụ việc, qua đó đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giải quyết 129/142 vụ (đạt tỷ lệ 90,8%). Trong đó, công nhận và giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 59/129 vụ việc (đạt tỷ lệ 45,7%); đình chỉ quyết định giải quyết lần hai do người khiếu nại rút đơn khiếu nại 17/129 vụ việc (đạt tỷ lệ 13,2%)…

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>