Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

01/03/2024 | 08:36 GMT+7

(HG) - Một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đó là hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt cơ sở; bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, công tác dân tộc cho hơn 80 lượt người có uy tín và 480 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa tối thiểu 5,3km đường nông thôn phục vụ sản xuất, đời sống Nhân dân; giải quyết nước sinh hoạt phân tán cho 220 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 274 hộ; giải quyết nhà ở cho 3 hộ.

Đầu tư phát triển tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Xà Phiên và xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ; xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học 2 trường phổ thông dân tộc nội trú. Cùng với đó, 96% phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, hỗ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào DTTS.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; lồng ghép chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của các ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố với các dự án, tiểu dự án thuộc kế hoạch này để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>