Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh

02/02/2024 | 08:46 GMT+7

(HG) - Ngày 1-2, Thành ủy Vị Thanh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng trên địa bàn thành phố cho thấy các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, tiếp thu, tổ chức thực hiện và chấp hành một cách nghiêm túc; nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng để thực hiện hiệu quả. Việc cụ thể hóa các quy định hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện kịp thời. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ Đảng gắn thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII và XIII) về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Qua đó, đã tăng cường trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý đảng viên, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi biểu hiện vi phạm, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về đạo đức có nhiều nét đổi mới, sáng tạo. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức luôn được quan tâm kiện toàn, củng cố kịp thời tổ chức đảng, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện ngày càng bài bản hơn trong từng bước, từng khâu. Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ luôn gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cử 120 đồng chí tham gia học các lớp lý luận chính trị. Qua đó, từng bước nâng chất lượng đội ngũ cán bộ để đủ sức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ luôn được đánh giá, cân nhắc và thận trọng, đảm bảo yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ đặt ra. Công tác xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường, vai trò của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được phát huy. Qua kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, giúp ngăn ngừa các hành vi có biểu hiện, manh nha vi phạm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh...

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 35, về công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội từ thành phố đến cơ sở thực hiện đúng tinh thần chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về quá trình xây dựng văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự đến bố trí cán bộ sau đại hội.

Dịp này, Thành ủy Vị Thanh tặng giấy khen cho 15 tập thể và 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng; tặng giấy khen cho 9 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong cuộc vận động “Cam kết mạnh mẽ, hàng động quyết liệt” và phong trào thi đua “Sáng kiến, đổi mới, sáng tạo” thực hiện chuyên đề 2022-2023 của Tỉnh ủy và chuyên đề của thành phố giai đoạn 2022-2025.

HOÀNG CHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>