HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,975,722 lượt truy cập

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử

29/11/2019 | 08:56 GMT+7

(HG) - Để giúp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax), Cục Thuế Hậu Giang xin hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ eTax. eTax là hệ thống thay thế cho hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử. eTax được thiết kế tương đồng và đáp ứng hoàn toàn các chức năng như khai thuế, nộp thuế điện tử tại các website trước đây là nhantokhai.gdt.gov.vn và nopthue.gdt.gov.vn, đồng thời bổ sung thêm một số tính năng mới.

Từ ngày 25-11-2019, eTax sẽ được triển khai cho các doanh nghiệp thuộc quản lý của các cơ quan thuế tỉnh Hậu Giang. Sau khi hệ thống eTax vào sử dụng, các doanh nghiệp sẽ dừng sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử cũ. Sử dụng dịch vụ eTax tại website https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Google Chrome hoặc Internet Explorer phiên bản 9.

Các thuật ngữ/chữ viết tắt: CKS: Chữ ký số; iHTKK: Hệ thống kê khai thuế điện tử; MST: Mã số thuế; NNT: Người nộp thuế; NTĐT: Hệ thống nộp thuế điện tử. Điều kiện đăng ký bao gồm là doanh nghiệp, tổ chức đã có mã số thuế; chưa đăng ký sử dụng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; có sử dụng chữ ký số.

NNT đăng ký đồng thời cả 2 dịch vụ “Nộp thuế điện tử” và “Khai thuế điện tử”.

Bước 1: NNT truy cập vào đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn phân hệ “DOANH NGHIỆP”.

Bước 2: NNT nhấn nút <Đăng ký> hệ thống hiển thị màn hình giao diện như sau: NNT nhập mã số thuế của doanh nghiệp, bấm <Tiếp tục> màn hình hiển thị giao diện cho phép NNT nhập các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ.

Bước 3: NNT nhập các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ: Người đại diện pháp luật của người nộp thuế: nhập người đại diện pháp luật của NNT; điện thoại: nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp; Email: nhập địa chỉ email liên hệ của doanh nghiệp. Cắm USB Token vào và bấm <Đọc CKS> hệ thống hiển thị màn hình nhập số PIN. NNT nhập mã PIN, bấm <Chấp nhận>, hệ thống thực hiện tải thông tin < số Serial chứng thư số chính> và Tổ chức cấp chứng thư số chính> lên màn hình. Chọn < Bỏ qua>, nếu muốn đóng cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN và quay lại màn hình đang thao tác. Nhập mật khẩu đăng nhập để tự thiết lập mật khẩu đăng nhập hệ thống. Xác nhận mật khẩu đăng nhập. Tích chọn cả 2 dịch vụ “Khai thuế điện tử” và “Nộp thuế điện tử”.

Bước 4: Bấm <Tiếp tục> hệ thống hiển thị màn hình đăng ký thông tin cụ thể cho từng dịch vụ: Phần thông tin NNT sẽ hiển thị lại thông tin màn hình trước đã nhập và không cho phép sửa. Hiển thị từng dịch vụ của NNT: Hệ thống tự động copy thông tin chữ ký chính và email chính đã nhập bước trước đó thành thông tin mặc định cho các dịch vụ; mỗi 1 dịch vụ chỉ có 1 email, hệ thống tải email chính thành email dịch vụ và NNT cũng có thể sửa lại email dịch vụ này; riêng đối với dịch vụ khai thuế điện tử có thể đăng ký nhiều chữ ký số; mặc định mỗi dịch vụ sẽ hiển thị 1 dòng CKS chính đã được đăng ký bước trước đó và NNT có thể thay đổi CKS này bằng cách cắm chữ ký số khác và nhấn nút <Thay đổi CKS> và hệ thống sẽ hiển thị thông tin chữ ký số sẽ thay đổi lên màn hình; khi muốn thêm mới CKS cho 1 dịch vụ khai thuế điện tử, NNT nhấn nút <Thêm mới> hệ thống sẽ thêm 1 dòng mới, dòng mới thêm này sẽ hiển thị trắng, NNT muốn thêm mới CKS thì sẽ cắm CKS khác và nhấn nút <Thay đổi CKS> để thêm CKS đó; khi muốn xóa CKS đã đăng ký thì chọn nút <Xóa>, tuy nhiên không được xóa hết tất cả CKS đăng ký cho 1 dịch vụ; khi muốn xem thông tin chi tiết của CKS thì chọn vào nút <Xem chi tiết>.

Riêng dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) hiện tại chỉ cho phép sử dụng 1 chữ ký số duy nhất.  Dịch vụ NTĐT thì cho phép đăng ký nhiều ngân hàng:

Khi muốn thêm mới, chọn nút <Thêm mới>, hệ thống sẽ thêm 1 dòng, chọn ngân hàng trong danh sách ngân hàng, nhập từng tài khoản, tên chủ tài khoản của ngân hàng (nếu muốn). Khi muốn xóa, chọn nút <Xóa> sẽ loại bỏ ngân hàng, tuy nhiên đối với dịch vụ nộp thuế điện tử không được xóa hết tất cả ngân hàng.

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cho các dịch vụ đã đăng ký, NNT bấm <Tiếp tục> hệ thống hiển thị mẫu đăng ký 01/ĐK-TĐT “Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử”. NNT bấm <Ký và gửi>, hệ thống yêu cầu nhập mã pin chứng thư số. NNT nhập mã pin và bấm <Chấp nhận>.

Màn hình hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công”. Đồng thời, hiển thị thông báo đã gửi tờ khai đăng ký thành công và chờ xác nhận từ ngân hàng. Sau khi đăng ký thành công, NNT sẽ quay lại trang chủ và đăng nhập vào hệ thống bằng Mã số thuế và mật khẩu NNT đã nhập.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới