HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
116,685,485 lượt truy cập

Huyện Phụng Hiệp: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

10/12/2019 | 05:57 GMT+7

(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Trung ương, UBND huyện Phụng Hiệp xây dựng, triển khai Đề án giải thể 2 cơ quan chuyên môn: Phòng Y tế, Phòng Dân tộc và điều chuyển nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước lĩnh vực trên về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Xây dựng Đề án sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Truyền thanh huyện (đang chờ Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét).

Đối với ngành giáo dục và đào tạo, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập trường tiểu học, UBND huyện ban hành Quyết định sáp nhập 8 trường tiểu học trên địa bàn để phù hợp với quy mô và mạng lưới trường học trên địa bàn.

T.T

Viết bình luận mới