Huyện Phụng Hiệp: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

10/12/2019 | 05:57 GMT+7

(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Trung ương, UBND huyện Phụng Hiệp xây dựng, triển khai Đề án giải thể 2 cơ quan chuyên môn: Phòng Y tế, Phòng Dân tộc và điều chuyển nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước lĩnh vực trên về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Xây dựng Đề án sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Truyền thanh huyện (đang chờ Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét).

Đối với ngành giáo dục và đào tạo, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập trường tiểu học, UBND huyện ban hành Quyết định sáp nhập 8 trường tiểu học trên địa bàn để phù hợp với quy mô và mạng lưới trường học trên địa bàn.

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>