HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,044,294 lượt truy cập

Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường chính trị tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long

22/09/2019 | 12:35 GMT+7

(HG) - Đó là chủ đề của hội thảo khoa học sẽ được Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức vào tháng 11 năm nay.

Mục đích của hội thảo nhằm đánh giá, tổng kết thực trạng công tác giảng dạy, học tập ở các trường chính trị tỉnh khu vực ĐBSCL. Qua đó làm cơ sở xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thời gian tới.

Hội thảo tập trung thảo luận thực trạng về trình độ, năng lực giảng dạy và những yêu cầu đặt ra trong điều kiện hiện nay; công tác dự giờ, thao giảng, thi giảng viên giỏi, hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; nội dung, phương thức tổ chức nghiên cứu thực tế, tích lũy thực tiễn của giảng viên; các nội dung, phương thức đánh giá kết quả học tập của học viên; cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh khu vực ĐBSCL…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới