Tập trung hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật

24/11/2020 | 18:52 GMT+7

(HG) - Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Tại điểm cầu Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. 

Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 71 luật, 2 pháp lệnh và 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011-2015. Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; các địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản thi hành pháp luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại hội nghị.

Hiện hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Đặc biệt, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu quan trọng; hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, so với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế, bất cập. Hệ thống pháp luật chưa thực sự đồng bộ, tính thống nhất chưa cao, vẫn còn cồng kềnh với nhiều hình thức văn bản do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành, một số nội dung còn có sự mâu thuẫn; tính dự báo, khả thi của hệ thống pháp luật chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, chi phí tuân thủ pháp luật nhìn chung còn cao.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung tham luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các chủ đề lớn như: Công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những thành quả quan trọng, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội ngày càng được đề cao.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, qua đó, thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức. Đồng thời, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. Các bộ ngành kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật…

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>