Tập trung kiểm tra, giám sát nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm

10/04/2023 | 06:47 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2023.

Theo báo cáo, trong quý I năm nay, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch xác minh và bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập đúng quy định; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy,

UBKT có trọng tâm, trọng điểm, bao quát trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Mặt khác, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện chỉ tiêu số 02 chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2023, có 1.899 chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đạt 100%.

Đồng thời, tiến hành xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên, giảm 2 đảng viên so với cùng kỳ, với các hình thức: Khiển trách 19, cảnh cáo 2, cách chức 1, khai trừ 3. Nội dung vi phạm: Những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; tham nhũng, cố ý làm trái; vi phạm khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho rằng, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao, trong quý II năm nay, UBKT các cấp cần tập trung triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Bà Phạm Thị Phượng cũng lưu ý, cần xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; tăng cường công khai kết quả kiểm tra, giám sát; kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm trên các phương tiện thông tin để cảnh báo, ngăn chặn, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

TĂNG MINH NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>