HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,146,183 lượt truy cập

Tập trung nghiên cứu thật kỹ, nắm thật chắc, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

12/09/2019 | 15:41 GMT+7

(HGO) - Đó là chỉ đạo của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy của tỉnh vào sáng ngày 12-9.

Dự hội nghị còn có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từ việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Việc triển khai Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến bước đầu về nhận thức, ý thức rèn luyện, vai trò, trách nhiệm đối với công việc được giao, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và quần chúng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hơn. Theo đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 20.655 đảng viên và 1.854 tổ chức đảng; giám sát 3.722 đảng viên và 1.110 tổ chức đảng. Thông qua công tác này, cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ đã thi hành kỷ luật 497 đảng viên; ngoài ra, tổ chức có thẩm quyền cũng xóa tên 517 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 14 trường hợp.

Cùng với đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên; có nhiều mô hình mới, cách làm hay được xây dựng, củng cố và nhân rộng. Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định.

Từ năm 2015 đến ngày 16-6-2019, qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết tố cáo và các biện pháp khác, cơ quan chức năng phát hiện 13 vụ việc tham nhũng, xảy ra ở các ngành, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, tư pháp, giáo dục, thuế, bưu điện… Tổng số tiền sai phạm trên 5 tỉ đồng và đã thu hồi hơn 1,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị cũng thông tin việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy một số cơ quan còn chậm; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở một số nơi chưa đúng thực chất. Việc xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên có trường hợp chưa đúng tính chất, mức độ vi phạm; có đơn vị thực hiện quy trình, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật chưa chặt chẽ.

Trong khi đó, một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các biện pháp phòng ngừa; một số vụ việc liên quan đến tham nhũng còn kéo dài, chậm xử lý…

Để khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trên, giúp công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng thời gian tới đạt hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết của đảng các cấp. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh nhà theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quan tâm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ và phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp, đơn vị liên quan cần tập trung nghiên cứu thật kỹ, nắm thật chắc, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới