HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,790,903 lượt truy cập

Thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

13/08/2020 | 17:09 GMT+7

(HGO) - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 mà UBND tỉnh mới ban hành.         

Theo đó, Hậu Giang thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh năm 2020. Trong đó, tổ trưởng là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan.

Chương trình hành động kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do UBND tỉnh ban hành xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang). Lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa trong phạm vi địa phương.

Đồng thời, xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công...

NGUYỄN HẰNG

Viết bình luận mới