HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,764,511 lượt truy cập

Thành phố Ngã Bảy: Bầu thành viên ban thanh tra nhân dân và bầu bổ sung trưởng ấp, khu vực

30/06/2020 | 07:08 GMT+7

(HG) - 40/40 ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức hội nghị bầu thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu bổ sung chức danh trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại diện các gia đình ở các khu dân cư được ban công tác mặt trận ấp, khu vực triển khai một số nội dung có liên quan đến việc bầu thành viên ban thanh tra nhân dân và trưởng ấp, khu vực. Đồng thời, thông qua việc lấy ý kiến, giới thiệu danh sách người ra ứng cử chức danh thành viên ban thanh tra nhân dân. Tại hội nghị ở 40/40 ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, 100% đại diện hộ gia đình tham gia đã biểu quyết tán thành bầu ra 44 thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy định. Riêng tại xã Đại Thành và phường Hiệp Thành đã biểu quyết bầu bổ sung chức danh trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, xã Đại Thành có 3 ấp tiến hành bầu bổ sung chức danh trưởng ấp là Ba Ngàn, Sơn Phú và Sơn Phú 1. Đối với phường Hiệp Thành, có 2 khu vực bầu bổ sung trưởng ấp là khu vực 1 và khu vực 7.

QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới