Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

06/06/2022 | 18:30 GMT+7

(HG) - Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Ngã Bảy có 20 hợp tác xã (HTX) hoạt động ổn định, với tổng số 543 thành viên. Trong đó, có 16 HTX nông nghiệp và 4 HTX phi nông nghiệp. Tổng vốn góp của các HTX trên 26,5 tỉ đồng.

Trong những năm qua, các HTX trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân, gắn với chủ động thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Điển hình, một số HTX đã ứng dụng tưới phun tiết kiệm nước, như: HTX nông nghiệp Đông Bình và HTX Đông An 2, ở xã Tân Thành. Số lượng thành viên tham gia vào HTX ngày càng tăng, hầu hết các HTX hoạt động đều có thực hiện hợp đồng liên kết, như: HTX Đại Thành, HTX nông nghiệp Huỳnh Dân; 1 HTX tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao cấp tỉnh, 1 HTX được tỉnh chọn tham gia Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Toàn thành phố Ngã Bảy còn có 64 tổ hợp tác (THT) hoạt động với 1.769 tổ viên.

Trong năm nay, thành phố Ngã Bảy phấn đấu thành lập mới 2 HTX nông nghiệp và 10 THT. Đồng thời, thu hút người dân đăng ký tham gia vào thành viên HTX tăng từ 10-15% tổng số thành viên, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu cuối năm có 70% HTX hoạt động có hiệu quả, được xếp loại tốt, 30% HTX hoạt động khá, trung bình, không có HTX, THT hoạt động yếu, kém. Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo rà soát, giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc đối với các HTX tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài (trên 12 tháng).

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>