Thành phố Ngã Bảy: Khai giảng huấn luyện quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên

08/06/2023 | 18:46 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ngã Bảy khai giảng huấn luyện quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên (cán bộ khung B) tiểu đoàn bộ binh thành phố năm 2023. Có 67 lực lượng quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên tham gia huấn huyện lần này. Lực lượng tham gia huấn luyện tập trung trong 15 ngày. Nội dung huấn luyện có 3 phần gồm công tác đảng, công tác chính trị; nội dung quân sự chung và nội dung về đội ngũ chiến thuật. Qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý của người chỉ huy là quân nhân dự bị theo từng cương vị chức trách nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng huấn huyện cho đội ngũ cán bộ khung B, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên của địa phương.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>