Thành phố Vị Thanh: Tiếp nhận 40 phản ánh của người dân qua app Hậu Giang

27/02/2024 | 07:11 GMT+7

(HG) - Theo UBND thành phố Vị Thanh, trong tháng 2 này, thành phố tiếp nhận mới 22 phản ánh của người dân thông qua app Hậu Giang, lũy kế từ đầu năm đến nay, tiếp nhận 40 phản ánh, giải quyết 39/40 phản ánh, còn lại 1 phản ánh đang trong thời gian giải quyết.

Cũng trong tháng 2 này, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đến Nhân dân; tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên đúng quy định, có 6 lượt người được tiếp, tăng 2 lượt so cùng kỳ tháng trước. Ngoài ra, trong tháng tiếp nhận mới 6 đơn khiếu nại, giải quyết xong 6 đơn, lũy kế từ đầu năm đến nay, tiếp nhận 14 đơn khiếu nại; giải quyết xong 14 đơn, đạt 100%.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức 12 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, thời lượng 120 phút, lũy kế 24 cuộc, thời lượng 240 phút. Qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Riêng các tổ hòa giải khu vực, ấp trong tháng không có tiếp nhận yêu cầu hòa giải, lũy kế từ đầu năm đến nay, thụ lý và đưa ra hòa giải mới 11 vụ việc, hòa giải thành 10 vụ việc (đạt 90,9%/số hồ sơ đưa ra hòa giải), hòa giải không thành 1 vụ việc.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác tiếp công dân, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo kết hợp với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tập trung xử lý các phản ánh của Nhân dân trên app Hậu Giang đảm bảo đúng quy định.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>