Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

15/02/2024 | 08:49 GMT+7

(HG) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

“Thi đua vượt khó, sáng tạo, thúc đẩy phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước nơi có đủ điều kiện” là một trong những nội dung thi đua năm 2024 của Công đoàn Hậu Giang.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu phải gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp công đoàn phải tập trung cụ thể hóa chủ đề thi đua năm 2024 gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Đồng thời, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Cán bộ, công chức thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tích cực tham gia các phong trào thi đua chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn. Tiếp tục cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp cho từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác để tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Mặt khác, thi đua vượt khó, sáng tạo, thúc đẩy phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước nơi có đủ điều kiện; nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”...

Thời gian từ 1-1 đến 31-12, được chia thành 2 đợt thi đua. Cụ thể, đợt 1 (từ ngày 1-1 đến 31-7): Thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đợt 2 (từ ngày 1-8 đến 31-12): Thi đua cao điểm hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>