Thị xã Long Mỹ: Phát triển hạ tầng số giai đoạn 2023-2025

19/02/2024 | 07:35 GMT+7

(HG) - Nhằm phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của người dân, đáp ứng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số trên địa bàn thị xã, UBND thị xã Long Mỹ ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn thị xã Long Mỹ giai đoạn 2023-2025.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, hạ tầng viễn thông băng rộng có tỷ lệ ấp, khu vực được phủ băng rộng di động, băng rộng cố định đạt 100%; UBND xã, phường sử dụng và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%. Về sử dụng dịch vụ viễn thông số thuê bao băng rộng di động (BRDĐ)/100 dân đạt tỷ lệ 85 thuê bao; tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (SMP)/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 85%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%; tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập internet (BRCĐ hoặc BRDĐ) đạt 90%; mạng băng rộng cố định với tốc độ trung bình đạt 100Mb/s; phấn đấu 100% hạ tầng thiết yếu, như: giao thông, điện, nước, có khả năng tích hợp cảm biến và ứng dụng internet vạn vật (IoT). Riêng hạ tầng công nghệ số, nền tảng số được nghiên cứu triển khai và sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), internet vạn vật (IoT) vào các lĩnh vực kinh tế và xã hội tại thị xã và theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phấn đấu 100% cơ quan, tổ chức nhà nước, 70% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số; từng bước hình thành hệ sinh thái số đáp ứng cơ bản yêu cầu chuyển đổi số, được sử dụng sâu rộng để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn góp phần quan trọng để đạt được các chỉ tiêu chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thị xã sẽ xây dựng cơ chế, chính sách; ưu tiên phát triển hạ tầng số; huy động nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng số; bảo đảm an toàn hạ tầng số, an toàn mạng, quyền lợi người dùng; đo lường, quản lý, giám sát; thông tin, tuyên truyền, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng số.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>