HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,980,638 lượt truy cập

Thị xã Ngã Bảy: Mức độ hài lòng của người dân đoi với cấp ủy, chính quyền đạt 97,4%

05/12/2019 | 08:42 GMT+7

(HG) - Năm 2019, Tổ dư luận xã hội thị xã Ngã Bảy đã thực hiện 2 đợt khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền. Trong mỗi đợt, tổ dư luận đã phát hơn 1.500 phiếu khảo sát xin ý kiến về mức độ hài lòng đối với cấp ủy, chính quyền trong các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã, đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND xã, phường, các tổ chức và người dân ở 6/6 xã, phường. Kết quả khảo sát, có 97,4% người được lấy ý kiến rất hài lòng và hài lòng đối với cấp ủy, chính quyền thị xã Ngã Bảy, đạt 108,22% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2019 và tăng 0,4% so với năm 2018. Từ đó, cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền ở thị xã Ngã Bảy ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn theo hướng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Từ đó, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân cũng như nâng cao niềm tin của người dân đối với cấp ủy và chính quyền.

CẨM TRÂN

Viết bình luận mới