HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,448,124 lượt truy cập

Thị xã Ngã Bảy: Thêm 2,7ha chuyển đổi theo Đề án 1000

17/09/2019 | 08:02 GMT+7

(HG) - UBND thị xã Ngã Bảy vừa có quyết định phê duyệt danh sách hộ dân đủ điều kiện tham gia Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (Đề án 1000) trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2019.

Theo đó, có 2 hộ dân ở khu vực 5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy đăng ký tham gia Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Đề án 1000 trên địa bàn thị xã và đủ điều kiện tham gia đề án (hợp phần 2) là hộ ông Nguyễn Văn Dũng đăng ký chuyển đổi 0,7ha và hộ Nguyễn Văn Thiệp đăng ký chuyển đổi 02ha, với cùng loại cây trồng chuyển đổi là cây dâu. Được biết, hiện nay trên địa bàn thị xã Ngã Bảy có 13ha diện tích đất nông nghiệp được nông dân trồng dâu, như vậy khi hộ Nguyễn Văn Dũng và hộ Nguyễn Văn Thiệp tham gia chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu, thì tới đây diện tích trồng dâu ở thị xã Ngã Bảy sẽ được nâng lên là 15,7ha.

CẨM TRÂN

Viết bình luận mới