HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,984,110 lượt truy cập

Thị xã Ngã Bảy: Tổ chức tốt Tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng

09/12/2019 | 08:01 GMT+7

(HG) - Hưởng ứng hoạt động của Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, Trạm thú y thị xã Ngã Bảy phối hợp với các xã, phường tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường tại các chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn.

Kết quả, đã phun trên 83.850m2, với 111 lít hóa chất (Benkocid) được sử dụng và 140kg vôi xử lý môi trường phòng, chống dịch tả heo châu Phi; khử trùng 43 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và 46.500m2 tại 2 cơ sở giết mổ tập trung. Đồng thời, đã kiểm dịch 31.360 con gia cầm; kiểm soát giết mổ 3.463 con heo, 19.730 con gia cầm và xử lý 41kg sản phẩm thịt heo kém chất lượng; kiểm tra vệ sinh thú y 94 quầy, kệ và chưa phát hiện vi phạm, đã giám sát tiêm phòng bệnh lở mồm long móng 3.800 con heo.

YẾN NHI

Viết bình luận mới