HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,409,814 lượt truy cập

Thống nhất hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

24/02/2020 | 15:55 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 24-2, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo Đề án hợp nhất 2 Đảng bộ Khối doanh nghiệp và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, đóng góp, thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng việc hợp nhất 2 đảng bộ này nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác tổ chức, cán bộ.

Trên tinh thần đó, ông Lữ Văn Hùng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tập trung thực hiện hoàn tất các bước chuẩn bị, đảm bảo cho việc công bố hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vào cuối tuần này.

Theo dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau hợp nhất 2 Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh sẽ có tên gọi là Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Đảng bộ này có 97 tổ chức cơ sở đảng, gồm 45 đảng bộ và 52 chi bộ cơ sở với 4.614 đảng viên.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 có 49 đồng chí, ban thường vụ có 16 đồng chí; thường trực đảng ủy có 4 đồng chí, gồm 1 bí thư và 3 phó bí thư; ủy ban kiểm tra gồm 10 đồng chí. Bộ máy có 5 đầu mối trực thuộc, gồm 4 cơ quan tham mưu, giúp việc là: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ủy ban kiểm tra và đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp.

Biên chế chuyên trách của Đảng uỷ Khối sau hợp nhất và theo lộ trình năm 2020 là 32 biên chế (có 1 hợp đồng theo Nghị định số 68); năm 2021-2025 tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản biên chế còn khoảng 25-30 biên chế và thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy.

Việc thực hiện đề án được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ tháng 2 đến tháng 4-2020), xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết nghị; ban hành quy định, chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy Khối theo quy định; tập trung công tác chỉ đạo đại hội và chuẩn bị văn kiện, nhân sự tổ chức Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Giai đoạn 2 (từ tháng 5 đến tháng 10-2020) tập trung công tác chuẩn bị đại hội và phấn đấu hoàn thành trong tháng 7-2020; rà soát, đánh giá cán bộ, công chức để thực hiện tinh giản biên chế; hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không tái cử, công chức dôi dư, không thể sắp xếp công tác khác. Giai đoạn 3 (từ năm 2021-2025) tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nội dung đề án.

Như vậy, sau khi đề án được thực hiện, cơ cấu tổ chức, bộ máy giảm 5 đơn vị cấp trực thuộc; giảm 1 bí thư và 5 biên chế chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới