Thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

29/11/2023 | 17:55 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, thực hiện Công văn số 5080/TCT-DNL ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương, Cục Thuế yêu cầu các phòng chuyên môn liên quan và chi cục thuế các khu vực tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành tại địa phương (công thương, quản lý thị trường, cơ quan hải quan, công an, kế hoạch và đầu tư, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông...) để nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa phương. Quyết liệt thúc đẩy các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai ngay các giải pháp thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định. Tổ chức trao đổi, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, doanh nghiệp cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và thảo luận giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ. Giám sát chặt chẽ việc phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn nói chung và hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu nói riêng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định. Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận quản lý quyết liệt thúc đẩy các doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định và gắn trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại từng cửa hàng xăng dầu với việc xét thi đua khen thưởng...

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>